About Us

ด้วยความรักและความผูกพันที่มีต่อบุพการีของอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย 4 คน และการระลึกถึงคุณประโยชน์ของบุพการีและผู้สูงอายุที่ในอดีดได้ร่วมสร้างสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงก่อให้เกิด Happiness 50Plus Projects ขึ้น เพื่อมีส่วนช่วยในการสร้าง Community ร่วมสร้างกิจกรรมและให้บริการในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและตรงใจกับกลุ่ม 50Plus ให้มากที่สุด รวมถึงยังเป็นสื่อกลางระหว่างวัย 50Plus ด้วยกัน ได้ รู้จัก แลกเปลี่ยน มีเพื่อนคอยเคียงข้าง เดินประคองไปด้วยกัน อีกทั้ง Happiness 50Plus จะยังขอเป็นตัวกลางในการเชื่อมกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่ม 50Plus ให้เข้าใจและมีความสุขร่วมกัน
 
การก่อกำเนิดขอ Happiness 50Plus Project ได้ถูกระดมความคิดจากอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย 4 คน ซึ่งได้กลั่นมาจากหัวใจที่มีความต้องการให้เห็นกลุ่มวัย 50Plus ก้าวสู่สังคมใหม่ ด้วยความมุ่งมั่น ยั่งยืนและปลอดภัย
 
 
คุณหมู หรือ คุณบัณฑิต โคกาปุน อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่มีประสบการณ์นำเที่ยวทั่วโลกยาวนานกว่า 30  ปี และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับบุคลิกภาพ ซึ่งผ่านการเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการศึกษามาแล้วมากมาย คุณหมูจบการศึกษาปริญาตรีด้านโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและปริญญาโทด้านวาทวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการดูแลลูกค้าวัย 50Plus ทั้งในงานทัวร์ เรือสำราญและสายการบิน  คุณหมูมีความสุขในการทำงานทุกครั้ง สามารถให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งซ๊อบปิ้ง อีกทั้งยังมีความรู้ในด้านการจัดดอกไม้และการนวดแผนโบราณอีก

คุณปาล์ม หรือ คุณสรธร อุ่นอารมย์ ผู้ผ่านประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ อีกทั้งยังเคยร่วมงานในสายงานบริการในธุรกิจสายการบิน และสายงานจัดการทรัพยากรบุคคลกับองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ  คุณปาล์มจบการศึกษาปริญญาตรีด้านการสือสามวลชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทสาขา Tourism and Hospitality Management จาก Western Sydney University ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณปาล์มเคยถูกเชิญไปเป็นวิทยากรด้านการบริการและการจัดการทรัพยากรบุคคลจากหลายๆ สถาบันทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงเคยได้รับเชิญเป็นกรรมการการประเมินคุณภาพของโรงแรม และด้วยในอดีตที่ผ่านมาคุณปาล์มได้ใกล้ชิดกับวัย 50Plus ของครอบครัว จึงได้มีโอกาสไปร่วมงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัย 50Plus ซึ่งคุณปาล์มเองก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำ

คุณต้น หรือ คุณปธาน บุญศรี ผุู้มีความสุขกับการดูแลครอบครัวอีกท่าน จบการศีกษาปริญญาตรีจากคณะโบรารคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณต้นเป็นบุคคลซึ่งใฝ่ที่จะเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอ มีการเข้ารับการอบรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การทำผมและนวดแผนไทยโดยคุณต้นมีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านบุคลิกภาพ ทั้งการแต่งกาย การแต่งหน้าและทรงผม จึงทำให้คุณต้นถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรให้สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจบันคุณต้นนอกจากจะมีร้านออกแบบทรงผมทั้งชายและหญิ่งที่มีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากแล้วคุณต้นยังหาเวลาว่างในการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศอีก

คุณโอ๋ หรือ คุณสุรางค์ลักษณ์โชคสวัสดิ์ ผู้ประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจจัดนำเที่ยว มีประสบการณ์ในการจัดรายการนำเที่ยวแบบ Exclusive Journey ให้แก่ลูกค้ามานานกว่า 10 ปี คุณโอ๋ยังเคยเป็นพนักงานตอนรับของสายบินเจแปนแอร์ไลน์จึงทำให้คุณโอ๋มีความเข้าใจในการบริการและความต้องการขอลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยความสามารถทั้งงานบริการและการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา รวมถึงความน่าเชื่อถือของธุรกิจจัดนำเที่ยวของคุณโอ๋จึงทำให้คุณโอ๋ถูกรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหลายแห่ง คุณโอ๋จบการศึกษาปริญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตด้านการท่องเที่ยวและจบการศึกษาปริญญาโทด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยบูรพาและยังคงใฝ่หาควารู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเสริมสวย การประกอบอาหารและการตลาดออนไลน์

Happiness 50Plus Project ขอเป็นเพื่อนคอยเคียงข้างในทุกๆ วัน ภายใต้กิจกรรมดีๆ Happiness 50Plus ออกแบบทุกกิจกรรมด้วยความเข้าใจ ห่วงใยและใส่ใจทุกรายละเอียดดั่งเหมือนได้ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านของเราเอง เพื่อความสุขของวัย 50Plus โดยเฉพาะ
 
บริการของเรา Happiness50s  
image
Health & Mind
เราเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ต่อการก้าวสู่วัย 50พลัส อย่างเป็นสุขสมวัย ซึ่งบทความต่างๆ เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสดใส กระฉับกระเฉง มีความแข็งแรงทั้งกายและใจ
image
Quality Products
เราวางแผนการโปรโมตสินค้าที่สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและซัพพอร์ตร่างกายให้แข็งแรง กับชาว 50พลัส และ YOLD
image
Your Butler
เรายินดีให้บริการการดูแลผู้สูงวัย (Day Care Personal Assistant and Consultant) อำนวยความสะดวกรับ-ส่ง ดูแลนัดหมายต่าง ๆ เช่น เดินทางไปโรงพยาบาล  ช้อปปิ้ง หรือเป็นเพื่อนพูดคุย ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  พร้อมนำเสนอบริการที่หลากหลายตามความต้องการของท่าน (Tailor Made Service) เพื่อเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด ของชาว 50พลัส และ YOLD
image
Happiness50s Club
คลับเพื่อชาว 50พลัส เราสนับสนุนให้ชาว 50พลัส และ YOLD สนุกกับการใช้ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมทั้งการออกไปเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  ลดความเครียด เพื่อความผ่อนคลายและจัดการอารมณ์ของตนได้ดีขึ้น ซี่งเรา Happiness50s มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการงานท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ มั่นใจได้เลยว่า เที่ยวกับเรา ร่วมกิจกรรมกับเรา ถูกใจชาว 50พลัส แน่นอน
Contact Us
Happiness 50s Projects
“สุขสมวัย 50พลัส” โดย บจก. ไอ​ โกซ อะราวด์
9/135 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 72 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์  06 4954 2666 , 02 077 6909
 
เวลาทำการ
จันทร์~ เสาร์       09.00 ~ 18.00
อาทิตย์       ออฟฟิศปิดทำการ
ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ทุกวัน โทร 06 3223 2442

   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้